Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ tư, ngày 29/3/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
64 27 23 36
03 52 68 19
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
46 16 lần 26 15 lần
56 15 lần 58 14 lần
92 14 lần 97 13 lần
74 13 lần 34 13 lần
20 12 lần 60 12 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
80 2 lần 51 3 lần
76 3 lần 15 4 lần
82 4 lần 31 4 lần
14 4 lần 36 5 lần
71 5 lần 28 5 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 28
Ngày 28/3/2023 66228

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
64 2 lần 27 2 lần 23 2 lần 36 2 lần 03 2 lần
52 2 lần 68 2 lần 19 2 lần 90 2 lần 00 2 lần
26 1 lần 37 1 lần 42 1 lần 54 1 lần 92 1 lần
66 1 lần 02 1 lần 48 1 lần 86 1 lần 16 1 lần
46 1 lần 71 1 lần 70 1 lần 25 1 lần 15 1 lần
96 1 lần 14 1 lần 72 1 lần 59 1 lần 80 1 lần
38 1 lần 32 1 lần 28 1 lần 08 1 lần 76 1 lần
65 1 lần 95 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 1(5 lần) 0(4 lần) 2(2 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 7(0 lần)
Đuôi 4(3 lần) 6(3 lần) 0(2 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 1(1 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần)
Tổng 6(3 lần) 2(3 lần) 7(3 lần) 4(2 lần) 0(2 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 28 vào ngày trước đó
Ngày 28/3/2023 66228

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 29/3 hằng năm

Năm 2022 29/3/2022 59903
Năm 2021 29/3/2021 03000
Năm 2020 29/3/2020 28914
Năm 2019 29/3/2019 21642
Năm 2018 29/3/2018 46168
Năm 2017 29/3/2017 18516
Năm 2016 29/3/2016 40184
Năm 2015 29/3/2015 20019
Năm 2014 29/3/2014 93922
Năm 2013 29/3/2013 44334
Năm 2012 29/3/2012 20456
Năm 2011 29/3/2011 96797
Năm 2010 29/3/2010 90097
Năm 2009 29/3/2009 52205
Năm 2008 29/3/2008 12608
Năm 2007 29/3/2007 07220
Năm 2006 29/3/2006 17011
Năm 2005 29/3/2005 37916
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/3/2023
17,71
67,76
16,61
19,91
27,72
37,73
39,93
06,60
68,86
69,96
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/3/2023
36,63
66
67,76
68,86
16,61
46,64
06,60
38,83
13,31
18,81
Backtotop
royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy